27/7/13

Λογική ? :) Το λεξικό, που έκανε τους άλλους να μην αναρωτιούνται ... :)

Το λεξικό,

που έκανε τους άλλους 

να μην αναρωτιούνται ... :)