10/5/18

Ήλιος τρίγωνο Πλούτωνας 12/5


''Ήλιος τρίγωνο Πλούτωνας''


Ο Μύστης! 

Η Θέληση στο χώρο του πυρήνα, εσωτερικότητα, κατανόηση και χειρισμός των ''νόμων''. 
Αντοχή, διαχείριση, αναδόμηση, μετασχηματισμός του Εαυτού και του Περιβάλλοντος!