26/12/15

Σελήνη Κενή Πορείας Ιανουάριος 2016


Σελήνη Κενή Πορείας
Ιανουάριος 2016 

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. (Γενικότερα, όταν η Σελήνη δεν κάνει όψη ή όψεις με  Πλανήτη, βρίσκεται σε φάση κενή πορείας). Είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε (εφόσον δεν είναι επείγον): Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις. (Οτιδήποτε δηλαδή, θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα)*


                                                         *(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)


Ιανουαρίουαπό 07:33 έως 08:41
Ιανουαρίου: από 18:23 έως αύριο
Ιανουαρίουαπό χθες έως 21:36

Ιανουαρίου δεν έχουμε Σ.Κ/Π
Ιανουαρίουαπό 19:48 έως αύριο
Ιανουαρίουαπό χθες έως 08:56
Ιανουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
Ιανουαρίουαπό 04:44 έως 17:07
Ιανουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
 10 Ιανουαρίου: από 19:39 έως 22:23

 11 Ιανουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
12 Ιανουαρίουαπό 03:09 έως αύριο
 13 Ιανουαρίου από χθες έως 01:53
 14 Ιανουαρίου: από 18:31 έως αύριο
 15 Ιανουαρίουαπό χθες έως 04:48
 16 Ιανουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
17 Ιανουαρίουαπό 01:26 έως 07:48

18 Ιανουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
 19 Ιανουαρίουαπό 08:50 έως 11:13
 20 Ιανουαρίου: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 21 Ιανουαρίου: από 10:01 έως 15:28
 22 Ιανουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
 23 Ιανουαρίουαπό 08:21 έως 21:21 
 24 Ιανουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π

 25 Ιανουαρίου: από 04:51  έως αύριο
 26 Ιανουαρίουαπό χθες έως 05:46
27 Ιανουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
 28 Ιανουαρίου: 2:11 έως 16:59
 29 Ιανουαρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
 30 Ιανουαρίου: από 3:34 έως αύριο
 30 
Ιανουαρίουχθες έως 5:50