26/5/15

Οι μεγαλύτεροι Κρύσταλλοι του Κόσμου βρέθηκαν στην Ισπανία !!!

 Αvant-garde σπηλιά  στην Ισπανία!