6/5/15

Σεμινάριο Ολιστικής Αστρολογίας «Η Χρησιμότητα της Ολιστικής Αστρολογίας στις Διαπροσωπικές Σχέσεις»

Σεμινάριο
΄΄Η Χρησιμότητα της Ολιστικής Αστρολογίας
στις Διαπροσωπικές Σχέσεις΄΄.


Με την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


Οι Διαπροσωπικές Σχέσεις αποτελούν ένα από τα πιο σύνθετα και ενδιαφέροντα θέματα των Ανθρώπινων Σχέσεων. Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκωδικοποιήσουμε τα είδη των σχέσεων που δημιουργούμε, αλλά και να αντιληφθούμε το ατομικό μας σχέδιο.

Ο Αστρολογικός μας γενέθλιος χάρτης, σηματοδοτεί ευκρινώς τον τρόπο που η προσωπικότητα ξεδιπλώνει τις ανάγκες αυτές. Κύρια πρόθεση του σεμιναρίου είναι να αναγνωρίσουμε όλα τα είδη των Διαπροσωπικών σχέσεων, με όφελος τη δική μας εξέλιξη. Ο καθένας μας έχει το δικό του κλειδί πασπαρτού, προσπαθώντας να ανοίξει δρόμους προς όφελός του. Έμφαση θα δοθεί στα είδη των σχέσεων αλλά και στον τρόπο που τις διαχειριζόμαστε.

Θα διερευνήσουμε σε επίπεδο προαιρετικό τους ατομικούς μας χάρτες, αλλά και θα δώσουμε τα απαραίτητα κλειδιά, ώστε να πράξουμε για δικό μας όφελος σε επίπεδο εξελικτικό. Θα ανασύρουμε το δυναμικό μας στο έπακρον και θα γίνουμε ολοκληρωμένοι, χρήσιμοι και αποδοτικοί.

Η ολιστική ανάλυση του ατομικού ωροσκοπίου, μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε να αποδεχτούμε και να διαχειριστούμε τις διαφορετικές μας ποιότητες, έτσι ώστε να μας φέρνουν σε επαφή με την δημιουργική πηγή του εαυτού μας.Ένα χρήσιμο σεμινάριο, που θα μας βοηθήσει να νιώσουμε ολόκληροι και αποδοτικοί. 


ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΙΟΥ 2015
Η Χρησιμότητα της Ολιστικής Αστρολογίας, στις Διαπροσωπικές Σχέσεις.
Εισηγείται: Η Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου, Σύμβουλος Ολιστικής Αστρολογίας
Τόπος: ΦΑΕΘΩΝ, Κέντρο Αυτογνωσίας, Μελέτης & Έρευνας
Διεύθυνση: Ήβης 25 Ψυρρή, Αθήνα
Ημέρα: 24/5/2015
Ώρα: 17:30 - 21:30
Κρατήσεις θέσεων: 6932308182, 213 0099902
Ε-mail Επικοινωνίας: dina_vlahopoulou@yahoo.gr