26/6/13

Ο Αστρολογικός και Αρχετυπικός Τροχός Σύρος, 23/06/2013

Ο Αρχετυπικός και Αστρολογικός Τροχός

Μέρος Α΄


Από την Καίτη Σαμαρτζή και την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου23/06/13, ΣΥΡΟΣ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Ευχαριστούμε το Ταο Center για τη φιλοξενία !!!