27/1/23

Η Αφροδίτη στους Ιχθύς


Αφροδίτη στους Ιχθύς! 27/1-20/2/2023 
-Μια δοτική Αφροδίτη, με διάθεση φαντασίας & ...αλλαγής!
Venus in Pisces! 27/1-20/2/2023
-A giving Venus, with a mood for imagination & ...change!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου