27/4/18

Ο διάσημος της Ημέρας: ''Samuel Morse'' 27/4''Samuel Morse''

Εφευρέτης του κώδικα Morse και του τηλεγράφου, 
γλύπτης, ζωγράφος