22/1/18

Ο διάσημος της Ημέρας: ''Lord Byron'' 22/1

 Από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού & από τους σημαντικότερους φιλέλληνες.
Υπήρξε εξαιρετικά διάσημος και επιτυχημένος ως ποιητής, αλλά και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. 

Αργότερα συνέδεσε το όνομα του με την στήριξη των επαναστατικών κινημάτων σε Ιταλία και Ελλάδα, 
και πέθανε στο πλευρό των Ελλήνων επαναστατών.