24/5/17

Πως να μιλάτε χωρίς να λέτε τίποτα; (αν και παλιό....)