29/8/16

Φωτογραφικό υλικό από την εκδρομή, των Φίλων Αστρολογίας Ελλάδος !