20/3/16

Ο Άθλος του Ηρακλή στον Κριό (Τρίτη 22 Μαρτίου στις 18.30)

Ο Άθλος του Ηρακλή στον Κριό
Τρίτη 22 Μαρτίου
στις 18.30

Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΩΝ ΦΟΡΑΔΩΝ

Ένας από τους μεγάλους σοφούς μας λέει ότι τα δώδεκα σημεία του ζωδιακού σχηματίζουν ένα λωτό και κάθε αστερισμός είναι ένα πέταλο αυτού του λωτού. Καθένας είναι φορτισμένος με κοσμικό ηλεκτρισμό και τα πεδία ισχύος του εκτείνονται πολλά εκατομμύρια μίλια.

Το ζώδιο του Κριού, που ήταν το πεδίο της πρώτης δραστηριότητας, αναφέρεται πάντα σαν το πρώτο σημείο του Ζωδιακού. Απ’ αυτό το σημείο αρχίζει ο μεγάλος τροχός την κυκλική του περιστροφή. Είναι συνεπώς το ζώδιο της έναρξης. Μιλώντας κοσμικά, είναι το ζώδιο της δημιουργίας.

Ο πρώτος αυτός άθλος σημαδεύει το πρώτο βήμα πάνω στην “ατραπό της μετάβασης”. Ο Κριός είναι το ζώδιο της εξερχόμενης δύναμης, της διάχυσης της θείας ενέργειας απ’ την κεντρική θεότητα, το Θεό, ή απ’ το ανθρώπινο ον, τον υιό του Θεού. Η ενέργεια αυτή κυλά προς δύο κατευθύνσεις, κυλά στον κόσμο των μορφών κι επίσης στον κόσμο της ύπαρξης ή του πνεύματος.

Ο Κριός φέρνει μέσα στο ηλιακό μας σύστημα το Φως της ζωής.

Ο Δάσκαλος Djawal Khul λέει ότι:
….. ο Κριός είναι ο τόπος όπου παίρνει μορφή η αρχική ιδέα της εγκαινίασης της δραστηριότητας. Είναι ο γενέθλιος τόπος των ιδεών και μια αληθινή ιδέα είναι στην πραγματικότητα μια πνευματική ώθηση που παίρνει μορφή- υποκειμενική και αντικειμενική.

Οι Άθλοι του Ηρακλή
Ο σκοπός της μελέτης

Καθένας μας είναι Ηρακλής, σε μια εμβρυώδη κατάσταση και καθένας μας αντιμετωπίζει τους ίδιους άθλους, καθένας μας έχει τον ίδιο στόχο να επιτύχει και στον ίδιο κύκλο του Ζωδιακού να πορευτεί.

Η εργασία που χρειάζεται να γίνει έχει σαν πρώτο της αντικειμενικό σκοπό, την απάλειψη του φόβου και τον έλεγχο των δυνάμεων της ανθρώπινης φύσης.
Ο ανταγωνισμός και οι ιδιοτελείς σκοποί πρέπει να αλλάξουν. Όταν η ύλη εξουσιάζει, χαρακτηριστικά της βυθισμένης στην ύλη μορφικής ζωής είναι ο φόβος, ο ατομισμός, ο ανταγωνισμός και η απληστία. Αυτά τα χαρακτηριστικά, πρέπει να δώσουν τη θέση τους στην πνευματική εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, την ατομική επίγνωση και την ανιδιοτέλεια.
Για να θυμηθούμε ποιοι αληθινά είμαστε θα χρειαστεί να καταδυθούμε στα βάθη του υποσυνειδήτου μας και να αντιμετωπίσουμε τα κατασκευάσματα του νου, του εγώ μας και την Μεγάλη Πλάνη. Ο Ηρακλής είναι από αυτούς που παίρνει αυτή την απόφαση να κοιτάξει κατάματα το εγώ και τα κατασκευάσματα του και να αναμετρηθεί μαζί τους.

Η πορεία του είναι ένα μονοπάτι επιστροφής προς την Πηγή.
Δεύτερο αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι να παρουσιαστεί μια οπτική της αστρολογίας που θα διαφέρει από εκείνη που συνήθως βλέπει το φως. Θα σκιαγραφήσουμε τον μύθο του Ηρακλή κατά το πέρασμα του από τα δώδεκα σημεία του ζωδιακού.
Σε κάθε σημείο εκφράζει τα χαρακτηριστικά του και σε κάθε σημείο αποκτά κάποια νέα γνώση του εαυτού του και μέσα από αυτή τη γνώση, δείχνει τη δύναμη του σημείου να αποκτά τα δώρα που το ζωδιακό σημείο του έδωσε. Θα τον δούμε να υπερνικά τις φυσικές του ροπές, ελέγχοντας και κυβερνώντας το πεπρωμένο του και με τον τρόπο αυτό δείχνει το γεγονός ότι τα άστρα επηρεάζουν αλλά δεν ελέγχουν.

Θα κλείσουμε με τον διαλογισμό της Πανσελήνου (στον άξονα Κριού - Ζυγού) 

Ώρα προσέλευσης: 18:15

Έναρξη: 18:30 Λήξη: 20:30

Κόστος συμμετοχής: 15 ευρώ

Δηλώστε τη συμμετοχής σας:
6974 33 15 33 Ιωάννα Σοφού
6949 89 87 09 Κων/να Βλαχοπούλου

Κέντρο Φαέθων
Ήβης 25 Ψυρρή Τηλ. 213 00 99902