29/8/14

Σελήνη Κενής Πορείας Σεπτέμβριος 2014, από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Σελήνη Κενής Πορείας

Σεπτέμβριος 2014 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


 


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. Τότε, είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε:  Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις
και οτιδήποτε θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα.


(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)
01 Σεπτεμβρίου: από 18:40 έως 20:17
02  Σεπτεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
 03 Σεπτεμβρίου:από 21:06 έως αύριο
04  Σεπτεμβρίουαπό χθες έως 01:15
05  Σεπτεμβρίουαπό 18:08 έως αύριο
06 Σεπτεμβρίουαπό χθες έως 02:59
07 Σεπτεμβρίου: από 20:19 έως αύριο

08  Σεπτεμβρίου:από χθες έως 02:47
  09 Σεπτεμβρίουαπό 22:10 έως αύριο
10  Σεπτεμβρίουαπό χθες έως 02:33
11 Σεπτεμβρίουαπό 03:58 έως αύριο
12  Σεπτεμβρίουαπό χθες έως 04:17
13  Σεπτεμβρίουαπό 16:31 έως αύριο
14 Σεπτεμβρίου χθες έως 09:26

15  Σεπτεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
16  Σεπτεμβρίουαπό 05:05 έως 18:24
17 Σεπτεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
  18  Σεπτεμβρίουαπό 21:38 έως αύριο
19  Σεπτεμβρίουαπό χθες έως 06:10
20  Σεπτεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
 21  Σεπτεμβρίου: από 07:33 έως 18:54

 22 Σεπτεμβρίου:  δεν έχουμε Σ.Κ/Π
23  Σεπτεμβρίουαπό 15:15 έως αύριο
24  Σεπτεμβρίου από χθες έως 06:59
  25  Σεπτεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
  26 Σεπτεμβρίουαπό 15:39 έως 17:29
27  Σεπτεμβρίουδεν έχουμε Σ.Κ/Π
28  Σεπτεμβρίουαπό 23:30 έως αύριο

29  Σεπτεμβρίου:από από χθες έως 01:50
30  Σεπτεμβρίου: από 06:29 έως αύριο