1/5/13

Σελήνη κενής πορείας, Mάιος 2013


Σελήνη κενής πορείας
    Mάιος 2013 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


 


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. Τότε, είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε:  Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις
και οτιδήποτε θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα.


(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)

01/5: από 17:07 έως 17:19
02/5: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 03/5: από 07:24 έως 21:25
04/5: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
05/5:  19:00 έως αύριο 

06/5: χθες έως 04:03

07/5: 
από 15:40 έως αύριο 
08/5: χθες έως 13:09 
  09/5: δεν έχουμε Σ.Κ/Π  

10/5: από 03:28 έως αύριο
  11/5: από χθες έως 00:21    
12/5: 
από 16:32 έως αύριο

13/5:  
από χθες έως 12:57    
14/5: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
15/5: από 15:14 έως αύριο
16/5:  χθες έως 01:38
17/5:  δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  18/5:  από 07:35 έως 12:33   
19/5: δεν έχουμε Σ.Κ/Π


20/5: από 19:48 έως 20:07
 21/5: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
 22/5: από 10:35 έως 23:35
23/5: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
24/5: από 16:55 έως αύριο
  25/5: χθες έως 00:49
  26/5: από 13:22 έως αύριο  


27/5: από χθες έως 00:28   
28/5: 21:40 έως αύριο
  29/5: χθες έως 00:48  
30/5: δεν έχουμε Σ.Κ/Π 

31/5: από 02:57 έως 03:30