31/5/13

Πλανητικές ώρες 1,2 Ιουνίου 2013

Πλανητικές ώρες

1,2 Ιουνίου 2013 

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


  Η παράδοση της αστρολογίας, μας δίνει το περιεχόμενο 
της επιρροής των Πλανητών πάνω στις πλανητικές ώρες.
Μας πληροφορεί, ότι εάν και εφόσον κινηθούμε μέσα στα πλαίσια του κύκλου (εντός του 24ου) τα αποτελέσματα που θα αποκομίσουμε θα είναι συμβατά ως προς τους στόχους και τις επιτυχίες μας.**Ώρα Ήλιου:
Μέσα σε αυτήν, συναντήσεις που γίνονται με ανώτερους ή γενικά με άτομα εξουσίας, διέπονται από ευνοϊκές προοπτικές. Είναι κατάλληλη να ζητηθεί μια χάρη ή γενικά εύνοια. Θεωρείται επίσης κατάλληλη για αγορά πραγμάτων προς μεταπώληση και για αλληλογραφία. Συνιστάται η ώρα αυτή για υπογραφή συμβολαίων και γενικά νομικών εγγράφων.

Ώρα Αφροδίτης:
Μέσα σε αυτήν ευνοούνται οι σχέσεις με το άλλο φύλλο, ο γάμος, ο αρραβώνας και η πρόταση γάμου. Κρίνεται κατάλληλη για ψυχαγωγία, για παιχνίδια, για καλλωπισμό, ή εξωραϊσμό. Συνιστάται η ώρα αυτή για αρχή μιας γνωριμίας, για νομικά θέματα και για οποιαδήποτε δραστηριότητα, ιδιαίτερα ιδιωτική.

Ώρα Ερμή:

Μέσα σε αυτήν, αναπτύσσεται η εγκεφαλική δραστηριότητα, που εκφράζεται με την πνευματική ενασχόληση, την ευγλωττία και την αποδοτική συζήτηση. Ευνοϊκή για μικρά ταξίδια, για αποστολή μηνυμάτων και για γρήγορες ενέργειες. Συνιστάται η ώρα αυτή για ευμενή εντύπωση ή και εντυπωσιασμό ενός προσώπου, ιδιαίτερα σε θέματα πνευματικά ή εμπορικά.

Ώρα Σελήνης:

Μέσα σε αυτήν αναπτύσσονται οι κατάλληλοι παράγοντες για έναρξη ερευνών και για επαφές με το κοινό ή τις γυναίκες πάνω σε θέματα εργασίας. Κρίνεται κατάλληλη για θαλασσινά ταξίδια, για μελέτες και για επισκέψεις. Συνιστάται για εμβάθυνση και μεταφυσικές έρευνες, ιδιαίτερα για τηλεπαθητικές έρευνες και μαντείες.

Ώρα Κρόνου:
Μέσα σε αυτήν εκδηλώνονται εμπόδια και καθυστερήσεις, γενικά απογοητεύσεις και διαψεύσεις ελπίδων. Είναι κατάλληλη ώρα για να απαλλαγεί κανείς από κάτι το ανεπιθύμητο. Είναι ώρα για πνευματική ανάταση, κατάλληλη για μεταφυσικές συλλήψεις και προσευχή. Συνιστάται την ώρα αυτή η σωματική ανάπαυση.

Ώρα Δία:
Μέσα σε αυτήν ευνοούνται οι δοσοληψίες με τράπεζες ή πλούσιους ανθρώπους και οι επαφές με τα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Κρίνεται κατάλληλη για έναρξη μακρινών ταξιδιών και για καθιέρωση καλών σχέσεων με συγγενείς εξ αγχιστείας. Ευνοείται για θρησκευτικές επιδόσεις και επαφές με ανθρώπους από τον θρησκευτικό χώρο. Συνιστάται η ώρα αυτή σαν καλή για οποιαδήποτε δραστηριότητα, ιδιαίτερα κοινωνική.

Ώρα Άρη:
Μέσα σε αυτήν δραστηριοποιούνται καταστάσεις ανταγωνισμού, ζηλοτυπίας, φθόνο και γενικά ρήξεων. Είναι η ώρα που μπορεί εύκολα να συμβούν ατυχήματα και να εκδηλωθούν βίαιες συμπεριφορές. Κρίνεται κατάλληλη για επαφές με στρατιωτικούς και τεχνικούς και για χειρισμό όπλων, εργαλείων και γενικά μετάλλων. Συνιστάται η ώρα αυτή σαν κατάλληλη για να ζητηθεί προστασία ή ν΄αρχίσει μια επιχείρηση.


** H ολιστική ανάλυση του ατομικού ωροσκοπίου, θα μας δώσει τις τελικές   απαντήσεις.
 
*Οι αναφορές προκύπτουν από την παράδοση και άποψη του μεγάλου ερευνητή Π. Γράβιγγερ   30/5/13

Τι θα φέρει ο Δίας στον Καρκίνο

Τι θα φέρει ο Δίας στον Καρκίνο

Από την Κωνσταντίνα ΒλαχοπούλουΝΕW AGE ASTROLOGY ΤΕΥΧΟΣ 6

Σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία


Ψαράς, Ιανός, Πρωτοπορία στη Θεσσαλονίκη, 

Ιανός Πρωτοπορία Πολιτεία στην ΑΘήνα,
Παιδεία σε Λάρισα, Βόλο, Ιωάννινα,


Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική έκδοση: books.newageastrology.gr

Σελήνη κενής πορείας Ιούνιος 2013

Σελήνη κενής πορείας
    Ιούνιος 2013 Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


 


Κενής πορείας (Κ/Π) εννοούμε όταν: πριν αλλάξει ζώδιο η Σελήνη, σταματά να κάνει όψεις με κάποιον από τους Πλανήτες. Τότε, είναι χρήσιμο έως απαραίτητο να  αποφεύγουμε:  Υπογραφές, συμφωνίες, σημαντικά ραντεβού, εγκαίνια, αγορά σπιτιού, άνοιγμα επαγγελματικής στέγης, επισημοποίηση σχέσεων, αγορά αυτοκινήτου, κρίσιμες αποφάσεις
και οτιδήποτε θέλουμε να έχει διαχρονικό αποτέλεσμα.


(Η σύνθεση του χάρτη, θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα)


01/6: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
02/6: από 07:30 έως 09:33

 03/6: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
04/6: από 09:09 έως 18:53
05/6: από 16:25 έως μεθαύριο 
06/6: όλη μέρα
07/6: 
προχθές έως 06:32 
08/6: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  09/6: 
από 11:29 έως 19:16

10/6: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  11/6: από 00:15 έως αύριο    
12/6: 
από χθες έως 07:58
13/6: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
14/6: από 14:14 έως 19:26
15/6: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
16/6: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π

17/6: από 00:00 έως 04:19
  18/6: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
19/6: από 06:55 έως 09:38

20/6: από 22:16 έως αύριο
 21/6: χθες έως 11:31
 22/6: δεν έχουμε Σ.Κ/Π
23/6: από 10:08 έως 11:08

24/6: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  25/6: από 05:24 έως 10:26
  26/6: από 16:08 έως αύριο  

27/6: από χθες έως 11:32   
28/6: 
δεν έχουμε Σ.Κ/Π
  29/6: από 03:16 έως 16:06 
30/6: δεν έχουμε Σ.Κ/Π 

Πλανητικές ώρες 30,31 Mαίου 2013

Πλανητικές ώρες

30,31 Mαίου 2013 

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου


  Η παράδοση της αστρολογίας, μας δίνει το περιεχόμενο 
της επιρροής των Πλανητών πάνω στις πλανητικές ώρες.
Μας πληροφορεί, ότι εάν και εφόσον κινηθούμε μέσα στα πλαίσια του κύκλου (εντός του 24ου) τα αποτελέσματα που θα αποκομίσουμε θα είναι συμβατά ως προς τους στόχους και τις επιτυχίες μας.**


Ώρα Ήλιου:
Μέσα σε αυτήν, συναντήσεις που γίνονται με ανώτερους ή γενικά με άτομα εξουσίας, διέπονται από ευνοϊκές προοπτικές. Είναι κατάλληλη να ζητηθεί μια χάρη ή γενικά εύνοια. Θεωρείται επίσης κατάλληλη για αγορά πραγμάτων προς μεταπώληση και για αλληλογραφία. Συνιστάται η ώρα αυτή για υπογραφή συμβολαίων και γενικά νομικών εγγράφων.

Ώρα Αφροδίτης:
Μέσα σε αυτήν ευνοούνται οι σχέσεις με το άλλο φύλλο, ο γάμος, ο αρραβώνας και η πρόταση γάμου. Κρίνεται κατάλληλη για ψυχαγωγία, για παιχνίδια, για καλλωπισμό, ή εξωραϊσμό. Συνιστάται η ώρα αυτή για αρχή μιας γνωριμίας, για νομικά θέματα και για οποιαδήποτε δραστηριότητα, ιδιαίτερα ιδιωτική.

Ώρα Ερμή:

Μέσα σε αυτήν, αναπτύσσεται η εγκεφαλική δραστηριότητα, που εκφράζεται με την πνευματική ενασχόληση, την ευγλωττία και την αποδοτική συζήτηση. Ευνοϊκή για μικρά ταξίδια, για αποστολή μηνυμάτων και για γρήγορες ενέργειες. Συνιστάται η ώρα αυτή για ευμενή εντύπωση ή και εντυπωσιασμό ενός προσώπου, ιδιαίτερα σε θέματα πνευματικά ή εμπορικά.

Ώρα Σελήνης:

Μέσα σε αυτήν αναπτύσσονται οι κατάλληλοι παράγοντες για έναρξη ερευνών και για επαφές με το κοινό ή τις γυναίκες πάνω σε θέματα εργασίας. Κρίνεται κατάλληλη για θαλασσινά ταξίδια, για μελέτες και για επισκέψεις. Συνιστάται για εμβάθυνση και μεταφυσικές έρευνες, ιδιαίτερα για τηλεπαθητικές έρευνες και μαντείες.

Ώρα Κρόνου:
Μέσα σε αυτήν εκδηλώνονται εμπόδια και καθυστερήσεις, γενικά απογοητεύσεις και διαψεύσεις ελπίδων. Είναι κατάλληλη ώρα για να απαλλαγεί κανείς από κάτι το ανεπιθύμητο. Είναι ώρα για πνευματική ανάταση, κατάλληλη για μεταφυσικές συλλήψεις και προσευχή. Συνιστάται την ώρα αυτή η σωματική ανάπαυση.

Ώρα Δία:
Μέσα σε αυτήν ευνοούνται οι δοσοληψίες με τράπεζες ή πλούσιους ανθρώπους και οι επαφές με τα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Κρίνεται κατάλληλη για έναρξη μακρινών ταξιδιών και για καθιέρωση καλών σχέσεων με συγγενείς εξ αγχιστείας. Ευνοείται για θρησκευτικές επιδόσεις και επαφές με ανθρώπους από τον θρησκευτικό χώρο. Συνιστάται η ώρα αυτή σαν καλή για οποιαδήποτε δραστηριότητα, ιδιαίτερα κοινωνική.

Ώρα Άρη:
Μέσα σε αυτήν δραστηριοποιούνται καταστάσεις ανταγωνισμού, ζηλοτυπίας, φθόνο και γενικά ρήξεων. Είναι η ώρα που μπορεί εύκολα να συμβούν ατυχήματα και να εκδηλωθούν βίαιες συμπεριφορές. Κρίνεται κατάλληλη για επαφές με στρατιωτικούς και τεχνικούς και για χειρισμό όπλων, εργαλείων και γενικά μετάλλων. Συνιστάται η ώρα αυτή σαν κατάλληλη για να ζητηθεί προστασία ή ν΄αρχίσει μια επιχείρηση.


** H ολιστική ανάλυση του ατομικού ωροσκοπίου, θα μας δώσει τις τελικές   απαντήσεις.
 
*Οι αναφορές προκύπτουν από την παράδοση και άποψη του μεγάλου ερευνητή Π. Γράβιγγερ   ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΟΙ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

   ΟΙ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 

Από την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 
 Νέα Σελήνη

Στις 8 Ιουνίου στις 18:57 π.μ στην 18'11 των Διδύμων 


Πρώτο Τέταρτο

Στις 16 Ιουνίου στις 20:25 π.μ στην 25'43 της Παρθένου Πανσέληνος 

Στις 23 Ιουνίου στις 14:33 π.μ στην 02'10 του Αιγόκερω Τρίτο τέταρτο 

Στις 30 Ιουνίου στις 07:55 π.μ στην 08'34 του Κριού 

Δείτε επίσης:

Σελήνη κενής πορείας – Ιούνιος 2013

Πατήστε ΕΔΩ


Για να δείτε τις πλανητικές ώρες πατήστε 

ΕΔΩ

Για πλάκα :) !
Ασε μου λέει, εσύ έχεις πιεί, θα οδηγήσω εγώ. 
Και ανοιξε την πορτα και μπήκε στο πίσω κάθισμα.

-Μπαμπά είμαι gay, τα έχω με τον Κώστα.
-Τιιιι; 
-Πρωταπριλιααά! Με τον Βαγγέλη τα ΄χω!
Μπαμπά, παντρεύομαι τον Ιούλιο.


-Μπράβο αγόρι μου. Αντε με το καλό! Το παιδί δίπλα σου είναι ο κουμπάρος;
-Το παιδί είναι ο Ιούλιος.

Εσείς που δε λέτε "μιλάω στο κινητό",αλλά "μιλάω στο άιφον/μπλάκμπερι",να το κάνετε με όλες τις συσκευές.
Π.χ. "άνοιξα το pitsos να φάω κάτι".

Πως λέγεται το γυναικείο περιοδικό για ψάρεμα;
Σούπερ Αθερίνα.

Εδώ και μισή ώρα πετάω έναν αναπτήρα bic στον αέρα...Κάνω aerobic...

Πάντως πέρα απ' την πλάκα, είναι το ....Μοναστηράκι.

Και εκεί που οδηγάω, βγάζει σηματάκι με θαυμαστικό. Λογικά είναι τα συγχαρητήρια για την οδήγηση μου...

Ρε Μάναααα...έπεσε το internet!
-Να πάρεις μια σκούπα και να το μαζέψεις...Μ' έχετε κάνει υπηρέτρια εδώ μέσα...

Αυτό που τα μηχανήματα στις τουαλέτες, αν δεν τα χαιρετήσεις δεν σου δίνουν χαρτί, πόσο κομπλεξικό...

Αν περιμένεις τηλέφωνο και δεν χτυπάει...πήγαινε τουαλέτα. Πιάνει εννιά στις δέκα.

Ροδόνερο: Το νερό που εκτοξεύουν οι ρόδες ενός αυτοκινήτου, όταν περνάνε με ταχύτητα από μια λακούβα στη βροχή

29/5/13

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ
Από την Κωνσταντίνα ΒλαχοπούλουΘεά : Ίρις

Κυβερνήτης: Ερμής (Κερδώος, Αγγελιοφόρος,
Ψυχοπομπός (θεραπευτής, Μυσταγωγός) 

Σύμβολο: Δίδυμοι 

 Αρχέτυπο: Ο έμπορος, ο διανοούμενος

Σκοτεινή πλευρά: Ο κυνικός

Στοιχείο ή Τριπλότητα: Αέρας

Ποιότητα  ή Τετραπλότητα: Μεταβλητό 

Πολικό ζώδιο: Τοξότης

Σημείο Σώματος: Ώμοι, Χέρια, Πνεύμονες, Βρόγχοι, Νευρικό Σύστημα

Εποχή:  Η εποχή κατά την οποία ο σπόρος εξελίσσεται σε κορμό, φύλλο και μίσχο, διαιρούμενος από τους βλαστούς.


Μέταλλο: Υδράργυρος

Χρώμα: Κίτρινο

Ημέρα Ερμή: Τετάρτη


Δεκαήμερα: Ερμής, Αφροδίτη, Ουρανός (Κρόνος)

Μυθολογικό μοτίβο: Όλα τα διαφορετικά αδέλφια. Κάστωρ και Πολυδεύκης, Ηρακλής και Ιφικλής, Προμηθέας και Επιμηθέας, Κάιν και Άβελ, Όσιρις και Σεθ, Ίσις και Νέφθυς, κ.α.

Φράση κλειδί: Σκέπτομαι

Ιδιότητες: Θερμό και ψυχρό

Φύλο: Αρσενικό

Διάθεση: Αισιόδοξη 

Παγίδα: Ψυχρή λογική 

Κινητήρια δύναμη: Σκέπτομαι, αμφιβάλλω

Κίνητρο: Η περιέργεια και η μεσολάβηση

Κατάσταση: Νόηση 

Πολύτιμοι λίθοι: Αχάτης, Τοπάζι, Κορναλίνης
  
Άλατα: Χλωριούχο Κάλιο και ΠυρίτιοΨυχολογία:
Είναι πολύπλευροι

Εχουν μεγάλη ευκινησία, ελαστικότητα.

Αφήνουν πράγματα στη μέση και είναι καλό να βάζουν ένα πλαίσιο στη ζωή τους για να το ξεπεράσουν

Μπορούν να κάνουν δύο πράγματα  ταυτόχρονα

Το μυαλό τους δουλεύει γρήγορα

Σε αρνητική εκδήλωση, μπορεί να γίνουν παραπλανητικοί

Είναι ενεργητικοί και ευέλικτοι

Επικοινωνούν πρόθυμα και άμεσα

Έχουν πολλά να πουν και θα βρουν πολλούς τρόπους να το εκφράσουν

Ίσως κάποιες φορές μιλούν πολύ γρήγορα , το οποίο δίνει την εντύπωση ότι είναι νευρικοί

Η φιλία για τους Διδύμους είναι πολύ σημαντική

Είναι καλοί στην επικοινωνία  και επιδιώκουν να την ικανοποιήσουν με κάθε τρόπο.

Τους αρέσει ο πειραματισμός

Με δυσκολία μιλούν για τα συναισθήματά τους

Τους αρέσει να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα

Ζηλεύουν σπάνια έως ποτέ

Τους αρέσουν τα βιβλία,  το διαδύκτιο, τα περιοδικά, αγαπούν την τηλεφωνική επαφή και θα μπορούσαν να γίνουν καλοί δημοσιογράφοι

Έχουν ανάγκη από ερεθίσματα. Ποτέ δε λένε όχι σε κάτι καινούριο

Είναι έξυπνοι και γίνονται εξαιρετικοί πωλητές

Είναι πολύ καλοί, στο να μεταστρέφουν τη γνώμη των συνομιλητών τους

‘Έχουν πειθώ και είναι γοητευτικοί

Γίνονται καλοί δάσκαλοι

Μπορούν να κάνουν οποιοδήποτε επάγγελμα έχει κίνηση

Έχουν επιχειρηματικό πνεύμα αλλά βαριούνται εύκολα

Διανοητικώς: Αναλυτική ακρίβεια, ανεξάρτητη σκέψη, ευκαμψία, σπιρτάδα, εφευρετικότητα, λεπτότητα, εφευρετικότητα

Λέξεις κλειδιά που τον αντιπροσωπεύουν:

Θετική εκδήλωση : Ζωηρός, ανέμελος, χαρούμενος, εύστροφος, περίεργος, χαμογελαστός, γοητευτικός, κοινωνικός, διασκεδαστικός, πηγαίος, πρακτικός, ικανός, προσαρμόσιμος, πνευματώδης, εύγλωττος, νεανικός, κεφάτος, φιλικός, χαρισματικός, ευχάριστος, επιδέξιος, ταλαντούχος.

Αρνητική Εκδήλωση : Επιφανειακός συναισθηματικά, φυγάς, συναισθηματικά ασταθής, ανήσυχος,  ανυπόμονος, ΄΄φλερτάκιας΄΄ προσπαθεί να δει διανοητικά, φόβος για τα βαθειά συναισθήματα, ονειροποίηση της διανόησης, διάσπαση.
Αρχετυπικές εικόνες για το ζώδιο των Διδύμων:

Ο Σκωτσέζος Αστρολόγος Σεφάριαλ, είχε υποδείξει αυτή τη λίστα ήδη πριν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Η παρακάτω λίστα , βασίζεται στην Ινδική Αστρολογία.

0 - 1  Διδύμων : Δύο κίτρινα λουλούδια που φυτρώνουν στη σκιά ενός δέντρου.
 ΄΄ Μοίρα της Ασφάλειας΄΄
- Το άτομο προστατεύεται από μια υψηλή και φιλική επιρροή. Χαρακτήρας αγαπητός.

1- 2   Διδύμων :  Ένας άνδρας που σκαρφαλώνει σε ένα τοίχο από μια σχοινιά σκάλα. Ανάμεσα στα δόντια του κρατά ένα σπαθί και στο δεξί του χέρι ένα αυτόματο.
΄΄Mοίρα του Ανδραγαθήματος΄΄
Φύση παράτολμη, θαρραλέα, προορισμένη να νικήσει ένα ισχυρό εμπόδιο.

2 - 3  Διδύμων : Ένας τροβαδούρος που ακουμπά το πόδι του στην άκρη ενός βράχου , ενώ πλάι του έχει το όργανό του.
Ακούει μουσική που βγαίνει από τα νερά ενός καταρράκτη.
΄΄Μοίρα της Αρμονίας ΄΄
- Συνήθειες μποέμικες και ονειροπόλες. Μεγάλη φαντασία, αγάπη για το θαυμαστό.

3 - 4 Διδύμων : Ένας άνδρας με όψη σεβάσμια και φιλάνθρωπη,
ντυμένος σαν κρατικός λειτουργός.
 ΄΄Μοίρα της Αξιοπρέπειας΄΄
 (των τίτλων)
- Το άτομο θα καταλάβει εμπιστευτικές θέσεις, θ΄ανέβει με την αξία του.

4 - 5  Διδύμων :  Δύο άντρες μονομαχούν μέσα σε ένα δάσος. Ανάμεσά τους καταγής, ένα ρούχο από πορφύρα και μια κασετίνα με κοσμήματα. Moίρα της Τύχης΄΄
- Παράτολμες μάχες και συναπαντήματα με αντιπάλους.

5 - 6  Διδύμων : Μια γυναίκα όρθια, που κρατά ένα βιβλίο ανάμεσα στα χέρια, και μια ζυγαριά.
΄΄ Μοίρα της Κρίσης΄΄
- Κρίση αμερόληπτη, ελάχιστη δημοτικότητα, οφέλη από  μια κλήση.

6 - 7  Διδύμων:  Μία ήρεμη κοιλάδα και μια λίμνη όπου κολυμπά ένας κύκνος. Στο βάθος ένα ψηλό βουνό.
΄΄ Μοίρα της Ειρήνης΄΄
- Γαλήνια ευτυχία, πνεύμα ρεμβώδες και πεπρωμένο ήρεμο.

7 - 8  Διδύμων : Ένα σπίτι που καίγεται μέσα στη νύχτα.
΄΄Μοίρα του Αγώνα΄΄
- Επιρρεπής στην καταστροφή, προβληματική οικογενειακή ζωή.

8 - 9  Διδύμων : Η μορφή μιας γυναίκας που κρατά στο χέρι μια σφαίρα και ένα σκήπτρο.
 ΄΄Μοίρα της Κυριαρχίας΄΄
- Σημαντική θέση, Πιθανώς, κλήση στο να κυβερνάς. Οφέλη.

9 - 10 Διδύμων : Μια γυναίκα με χαριτωμένη όψη, ορθή, που προσφέρει σε ένα παιδί ένα ποτήρι με υγρό.
΄΄Μοίρα της Ίασης΄΄
- Χαρακτήρας ελεήμων, έλξη για την επιστήμη ή τις ιατρικές τέχνες.

10 - 11 Διδύμων : Μια ομάδα αλήτες που κάθονται γύρω από ένα καζάνι και ετοιμάζουν φαγητό.
 ΄΄ Μοίρα της Υπερβολής΄΄
- Τύχη ασταθής. Το άτομο προορίζεται να κάνει πολλά ταξίδια.

11 - 12 Διδύμων : Ένα νεαρό δέντρο δάφνης, σπασμένο από τον άνεμο και ξερό.
΄΄Moίρα της Σύλησης΄΄
(παράνομη είσοδος, συνήθως ιερό - αρπαγή κ.λ.π.)
- Απρόβλεπτη κακοτυχία, κυρίως σχετικά με ερωτικές υποθέσεις.

12 - 13 Διδύμων : Δύο λύκοι που καταβροχθίζουν το σκελετό ενός ζώου στο φως του φεγγαριού.
 ΄΄Mοίρα της Λαιμαργίας και του Εγωισμού΄΄
- Ιδιοσυγκρασία πανούργα, αφιερωμένη σε μια άστατη ζωή.

13 - 14 Διδύμων : Ένας άνδρας μασκοφορεμένος, στη σκιά ενός δέντρου τη νύχτα. Στα πόδια του κείτεται νεκρή μια αγελάδα.
΄΄Moίρα της Λεηλασίας΄΄
- Πλούτη από συναλλαγές, πανουργία, από αμφίβολα καμιά φορά μέσα.

14 - 15 Διδύμων : Μια γυναίκα αναμαλλιασμένη από τον άνεμο που κρατά ένα δεμάτι. Περιπλανιέται ψάχνοντας.
 ΄΄Moίρα της Σύγχυσης΄΄
- Χαρακτήρας ευμετάβλητος, που αν έχει τύχη, θα λάμψει μέσω των γνώσεων του.

15 - 16 Διδύμων : Ένας άνδρας ανακαθισμένος στις φτέρνες του, που σπάει πέτρες με ένα σφυρί.
΄΄Mοίρα της Στέρησης΄΄
- Έλλειψη ικανότητας ή τύχης.

16 - 17 Διδύμων : Μια στάμνα σπασμένη καταγής με γύρω της αναποδογυρισμένα φρούτα.
 ΄΄Mοίρα της Αναπηρίας΄΄
- Πολύ λίγη εύνοια που να διαρκεί, πτώχευση ή απώλεια κάποιας δύναμης.

17 - 18 Διδύμων : Ένα μέλος που πετά.
 ΄΄Mοίρα της Εκτέλεσης΄΄
- Υψηλές φιλοδοξίες,  ικανότητα στην εκτέλεση.

18 - 19 Διδύμων :  Μια γυναίκα όρθια, με ύφος αποθαρρημένο που σκεπάζει το γυμνό στήθος της με τα μαλλιά  της.
΄΄Mοίρα του Κινδύνου΄΄
- Εγκατάλειψη από φίλους ή από ερωτικούς δεσμούς. Διάψευση των ελπίδων.

19 - 20 Διδύμων : Δύο άντρες καλοντυμένοι, που ο ένας τους κρατά ένα άλογο από το χαλινάρι.
 ΄΄Μοίρα της Δυσαναλογίας΄΄
- Πνευματικές ικανότητες, όνειρα και οράματα. Προτίμηση στις επιστήμες.

20 - 21 Διδύμων : Ένας νεαρός άνδρας που πετά νομίσματα μέσα σε ένα τάσι.
΄΄Μοίρα της Αδιαφορίας΄΄
- Εκκεντρικές συνήθειες, εργασία σε χώρους διασκεδάσεων.

21- 22  Διδύμων : Μια νεαρή γυναίκα ξαπλωμένη κάτω από ένα δέντρο, ενώ πετά τροφή στα πουλιά που βρίσκονται κοντά της.
 ΄΄Μοίρα της καλής Συναδέλφωσης ΄΄
-   Χαρακτήρας γοητευτικός, παθιασμένος με την ποίηση και την αρμονία.

22 - 23 Διδύμων: Μια γέρικη βελανιδιά, χωρίς φύλλα και καρπό, τσακισμένη από τις καταιγίδες, μόνη, ορθή μέσα σε ένα απογυμνωμένο βάλτο.
 ΄΄Μοίρα της Εγκατάλειψης΄΄
- Εγκατάλειψη από τους γονείς. Φύση επιρρεπής στη μοναξιά ή στην αγαμία.

23 - 24 Διδύμων : Πολλά μαζεμένα σπουργίτια τιτιβίζουν και χώνονται στη σκόνη.
΄΄  Μοίρα της Φιλίας΄΄
- Χαρακτήρας κοινωνικός, προικισμένος με την τέχνη της πειθούς.

24 - 25 Διδύμων : Ένα παλιό βιβλίο ανοιγμένο πάνω σε ένα γραφείο και στο πλάι αναμμένη μια λάμπα.
΄΄ Μοίρα της Κουλτούρας΄΄
- Άτομο εξαιρετικά νοήμων, επάγγελμα διανοητικό.

25 - 26 Διδύμων : Μία αγορά που βρίσκεται σε μια πλατεία όπου πολλοί νέοι άνθρωποι διαπληκτίζονται και υποστηρίζουν τις γνώμες τους, χρησιμοποιώντας ρόπαλα.
 ΄΄Μοίρα της Μάχης΄΄
-  Χαρακτήρας που πολύ λίγο τραβά τις συμπάθειες, ισχυρογνώμων και θεληματικός.

26 - 27 Διδύμων :  Ένας νέος άνδρας αναμαλλιασμένος που κάθεται και κλαίει πάνω σέ ένα βράχο κοντά στη θάλασσα.
΄΄Μοίρα της Θλίψης΄΄
- Φύση μελαγχολική, ερωτικές θλίψεις, απογοητεύσεις της καρδιάς ή πένθος.

27 - 28 Διδύμων : Μία μεγάλη έκταση γης, καλλιεργημένη.
΄΄Μοίρα της Γονιμότητας΄΄
-  Αγροτικές ασχολίες, πολλοί φίλοι, έλξη για τη ζωή της υπαίθρου.

28 - 29 Διδύμων : Ένας μουντός Ουρανός γεμάτος σύννεφα που τα σπρώχνει ο αέρας. Γύρω πετούν κοτσύφια.
 ΄΄Μοίρα της Αμφιβολίας και της Αλλαγής΄΄
- Χαρακτήρας απαισιόδοξος, πολλά σχέδια, εύκολες αλλαγές. Έλλειψη εμπιστοσύνης.

29 - 30 Διδύμων : Ένας λύκος που ακολουθεί ένα πρόβατο σε ένα απομονωμένο μονοπάτι.
΄΄Μοίρα της Διάψευσης΄΄
- Δολοπλοκίες, απάτες, πιθανότης να ζεις  σε βάρος των άλλων.